Фирмени бизнес обучения 

Грижим се за персонала и професионалния растеж на нашите клиенти чрез ефективни методи, които ще ви помогнат да станете още по-успешни!
КУРС ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ

Предприемачът се обучава в успешните методи за мотивиране и управление на персонал  и как да им помага в постигането на резултати.

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ

ПРОДАЖБИ

Успешни действия за търговци, увеличаващи незабавно своите продажби.

Курс I-Profile © OSM

За управители или HR отдел, обучаващи се в революционната системата “I-PROFILE”; разчитане на анализа и разбиране как наистина да мотивираме и ефективно да управляваме нашите служители.

Предстоящи дати

ВЪТРЕШЕН КУРС “СЕЛЕКЦИЯ”
Курсът обучава в стратегиите и тактиките за използване и правилно провеждане на едно ефективно интервю; Това също помага на собственика или HR отделът да научи много повече за човека, който стои пред него.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИ НА СТРЕС

Ефективни техники и специализирани практически упражнения за мениджъри и предприемачи, помагащи за възстановяване на личната ефективност в ситуации на напрежение и натиск.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА

Обучение е предназначено за предприемачи и мениджъри.

Ефективни и доказани на практика стратегии за структуриране на фирмата, възстановяване на рентабилността, растеж и пазарна експанзия.

Предоставя се възможност за задълбочаване на познанията и разбиране в модела на успешната организационна структура, която следва да прилагат в съответствие с индивидуалните потребности, цели и резултати. Прецизно стратегическо планиране и управление на риска са само някои от основни теми на курса.

МЕНИДЖМЪНТ НА ФИРМАТА

Включва сновните моменти за създаване на успешна компания.

Основният акцент е поставен върху способността за генериране на продажби и приходи по стабилен начин. Лидерство, управление на екип, управление на маркетинга, управление на риска, за финансово управление и планиране на проекти са умения и само някои от аспектите, които участниците овладяват с този курс.

 

КОМУНИКАЦИЯ НА ЛИДЕР

Усъвършенстване способностите на мениджъри и предприемачи да въздействат и постигнат по-висока ефективност в Комуникацията с клиенти и служители.

ИНТЕРВЕНЦИЯ ONE TO ONE
Консултантски дни, предназначени за постигане на конкретни, индивидуализирани и измерими резултати за управителя на фирмата.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ КУРСОВЕ

За компании, желаещи по-задълбочено обучение на техните служители, по-висока мотивация и по-силна ангажираност с целите на фирмата.

ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА
Курс за постигане на по-високо ниво на мотивация, убеждаване, уверена комуникация и постигане на реална промяна.
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ

Предоставяне на участниците инструментите, които ще им позволят увеличаване печалбите и засилване на финансовите показатели на компания.

За повече информация попълнете следната форма:

ПОСТИГАМЕ РЕАЛНИ И ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ ЗА БИЗНЕСИ!