Книги

Ръководства в полза на мениджъри и собственици за увеличаване ефективните практики в управлението на малки и средни фирми.