Cеминар за дентален мениджмънт в 3 модула | 21-22 октомври | 10 -11 ноември | СОФИЯ |

Cеминар за дентален мениджмънт в 3 модула | 21-22 октомври | 10 -11 ноември | СОФИЯ |

Тема: „Създай и управлявай успешна дентална клиника – от мечта и кошмар към щастлива реалност“

9 – 10 юни 2017

Модул 1
Организация и персонала в клиниката
Даниеле Берета: Организация на практиката: организационна
схема, длъжностни характеристики на персонала, главни роли и функции, график на пациентите.
Паоло Руджери: Как да делегираме правомощия и задачи, и как да изградим добър екип.
21-22 октомври 2017

Модул 2
Как да си осигурим пълни графици – сега и завинаги
Даниеле Берета: Всичко за продажбите – как да презентираме своите предложения и как да
изградим клиника на базата на високи продажби
Паоло Руджери: Как да генерираме и управляваме емоциите

10 -11 ноември 2017

Модул 3
Финансовото управление на клиниката – трудните въпроси, които ще ни служат.
Даниеле Берета: Финансовият мениджмънт и как да направите доходна вашата клиника или практика.
Паоло Руджери: Отличителните черти на милионерите.
Семинар по мениджмънт в 3 модула.

Място на провеждане:

PATRICIA ACADEMY

Адрес: ул. Княз Борис I, № 177, 1202, София

За информация и записване: 0887 408331 – Забел Бедикян