Mind Business School България

Mind Business School България

Станете част от метода за учене, който регулярно събира собственици, управители и мениждъри в Италия.

Създаден от OSM International Group, започва у нас този Септември на 30.09-01.10.2016!

Всеки участник следва собствен курс и бива напътстван за пълното усвояване на материала.

Преди академията ще:

  • получите резултати от попълнения въпросник с препоръки за индивидуален план на работа;
  • тема за обучение на първият MBS Bulgaria.

В MBS ще:

  • бъдете консултиран лично от Паоло Руджери по темата си;
  • имате възможност да сравните постиженията си с италиански и български собственици, измерващи резултатите си след преминати обучения от OSM International Group на Паоло Руджери.

MBS Bulgaria програма:

Лидерство и Мотивация

София, 30 септември и 1 октомври 2016

Ден Първи

10:00 – 11:00 Въведение в МБС България

11:00 – 11:30 Почивка

11:30 – 13:00 Обучение

13:00 –  14:30 Обяд

14:30 – 15:00 Интервенция с Паоло Руджери

15:00 – 16:00 Обучение

16:00 – 16:30 Почивка

16:30 – 18:00 Обучение

18:00 Аперитив

20:00 Вечеря

Ден Втори

09:30 – 10:00 Интервенция с Антон Томчев

10:00 – 11:15 Обучение

11:15 – 11:45 Почивка

11:45 – 13:00 Обучение

13:00 – 14:30 Обяд

14:30 – 15:00 Игра със статистики

15:00 – 16:00 Обучение

16:00 – 16:30 Почивка

16:30 – 17:30 Обучение

Очаквайте скоро датите за следващия месец!