Фирмени бизнес обучения 

Грижим се за персонала и професионалния растеж на нашите клиенти чрез ефективни методи, които ще ви помогнат да станете още по-успешни!
КУРС ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ

Предприемачът се обучава в успешните методи за мотивиране и управление на персонал  и как да им помага в постигането на резултати.

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ

ПРОДАЖБИ

Успешни действия за търговци, увеличаващи незабавно своите продажби.

Курс I-Profile © OSM

За управители или HR отдел, обучаващи се в революционната системата “I-PROFILE”; разчитане на анализа и разбиране как наистина да мотивираме и ефективно да управляваме нашите служители.

Предстоящи дати

Курс “Селекция и интервю”

Курсът предоставя стратегиите и тактиките за правилно провеждане на едно ефективно интервю. Това помага на собственика или HR отделът да научи много повече за човека, който стои пред него.

ПРЕДСТОЯЩ КУРС

УПРАВЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИ НА СТРЕС

Ефективни техники и специализирани практически упражнения за мениджъри и предприемачи, помагащи за възстановяване на личната ефективност в ситуации на напрежение и натиск.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА

Обучение е предназначено за предприемачи и мениджъри.

Ефективни и доказани на практика стратегии за структуриране на фирмата, възстановяване на рентабилността, растеж и пазарна експанзия.

Предоставя се възможност за задълбочаване на познанията и разбиране в модела на успешната организационна структура, която следва да прилагат в съответствие с индивидуалните потребности, цели и резултати. Прецизно стратегическо планиране и управление на риска са само някои от основни теми на курса.

МЕНИДЖМЪНТ НА ФИРМАТА

Включва сновните моменти за създаване на успешна компания.

Основният акцент е поставен върху способността за генериране на продажби и приходи по стабилен начин. Лидерство, управление на екип, управление на маркетинга, управление на риска, за финансово управление и планиране на проекти са умения и само някои от аспектите, които участниците овладяват с този курс.

 

КОМУНИКАЦИЯ НА ЛИДЕР

Усъвършенстване способностите на мениджъри и предприемачи да въздействат и постигнат по-висока ефективност в Комуникацията с клиенти и служители.

ИНТЕРВЕНЦИЯ ONE TO ONE
Консултантски дни, предназначени за постигане на конкретни, индивидуализирани и измерими резултати за управителя на фирмата.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ КУРСОВЕ

За компании, желаещи по-задълбочено обучение на техните служители, по-висока мотивация и по-силна ангажираност с целите на фирмата.

ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА
Курс за постигане на по-високо ниво на мотивация, убеждаване, уверена комуникация и постигане на реална промяна.
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ

Предоставяне на участниците инструментите, които ще им позволят увеличаване печалбите и засилване на финансовите показатели на компания.

За повече информация попълнете следната форма:

ПОСТИГАМЕ РЕАЛНИ И ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ ЗА БИЗНЕСИ!