I-Profile Анализ

I-Profile е ефективен инструмент използван при Селекция и Подбор на персонал, както и Скрийнинг процеса на CV-та, както и измерване на силните и страни за подобрение у човек. Всъщност притежава един от най-високите коефициенти .75,  на пазара за 2014 след проведено проучване в САЩ.

ИЗТЕГЛИ I-PROFILE БРОШУРА

I-Profile е първоначално развит от HR мениджъри, не от психолози както мнозинството от всички останали оценяващи инструменти на пазара. Вместо просто да измерват факторите на личността, целта на  HR мениджърите, които са взели участие в неговото развитие е да се УВЕЛИЧИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, за да се осъществят подобрения в цялата фирма, позволявайки да:

  • Анализираме потенциала на хората си и да отстраним препятствията, които не позволяват да се постигнат желаните ефективност и професионален успех.
  • Оценяваме професионалната пригодност на кандидатите за работа, за да определим до колко подходящи са за определената позиция.
  • Разберем точно какви са действията, които трябва да предприемем, за да управляваме  и насърчаваме ефективно своите служители, както и подобряват своето професионално представяне.

Започвайки с подробен анализ на идеите на предприемача и обективни характеристики за проверка на ключови показатели на фирмата,  I-Profile Анализ позволява,  да идентифицираме ограничен брой действия, които да бъдат предприети, за да се промени драстично икономическите дейности във фирмата, които страдат.

I-Profile обединява принципите за решаване на проблемите, по-ефективно практическо приложение на принципа 80/20, а именно: Избор на 20% ефективни действия, които да подобрят до 80% от незадоволителни процеси във фирмата.

 

Как I-Profile Анализът може да се приложи във вашия случай?

Попълни формата по-долу и наш консултант ще се свърже с вас