ШАМПИОНИ, НЕСЛУЖИТЕЛИ И ДРУГИ

Не целия персонал във фирмата е продуктивен в еднаква степен. Във всяка фирма някои хора (не чак толкова много) са наистина много продуктивни, други поддържат едно средно ниво на производителност (повечето), докато нивото на производителност на трети, една малка част, е доста по-ниско от средното.

Дори и Закона на Парето, познат още като „Закона за 80/20”, потвърждава това наше наблюдение. Парето всъщност е твърдял, че в почти всички феномени около 20% от причините определят 80% (или поне един много висок процент) от ефектите. Например: Обикновено 20% от клиентите на една фирма определят 80% от приходите ѝ. В една държава 20% от населението контролира 80% от националното богатство. Прилагайки закона на Парето върху персонала на една фирма, би могло да се каже, че:

 80% от проблемите във фирмата са причинени от 20% от нашия персонал.

Ако само се спреш за момент и се замислиш, ще си дадеш сметка, как винаги едни и същи хора ти създават едни и същи проблеми. Ще наречем тези 20% от хората, които създават 80% от проблемите „неслужители”.

По същия начин, със сигурност във фирмата имаме едни други 20% хора, които директно или косвено определят 80% от производителността. Това са онези ключови персонажи, от които зависи по-голямата част от резултатите, които нашата фирма постига. Това са нашите „шампиони” и локомотиви. Не е задължително те да произвеждат сами всичките резултати, но със сигурност тяхното присъствие (или отсъствие) в дадена фирмена област определено се усеща. Обикновено титулярът на фирмата е част от тези 20% много продуктивни хора (или поне се надяваме да е така….).

Останалите 60% от фирменото население се състои от хора, които имат средна производителност. Това са хората, които понякога постигат добри резултати, друг път биват повлияни по негативен начин от неслужителите. Ще наречем тази група хора „средните”. Средните представляват преобладаващата част от населението във фирмата.

Въз основа на нашите наблюдения неслужителите и шампионите имат една обща характеристика: и двете групи въздействат на средата, в която работят. Неслужителите го правят по негативен начин, карайки хората да „слязат от веригата”, демотивирайки или разпространявайки конфликти, правейки работата трудна и комплицирана, пробутвайки на друг функциите, които би трябвало да изпълняват, и причинявайки обърквания и закъснения. След като си имал вземане даване с такъв служител, например, си определено по-демотивиран. Шампионите, напротив, въздействат върху средата и върху другите хора по един позитивен начин, повличайки ги към постигане на фирмената цел, давайки личен пример, обучавайки и мотивирайки. След едно взаимодействие с някой шампион, ти си доста по-зареден и мотивиран.

Онези 60% от хората със средна производителност, обаче, имат склонността да бъдат повлияни от обкръжаващата ги среда: биват теглени от шампионите по посока на фирмената цел или към по-високи нива на производителност. Друг път, напротив, биват повлияни от неслужителите и се демотивират или поемат в посока на по-негативно отношение.

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕДНО ПОВЪРХНОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСЛУЖИТЕЛИТЕ

Една от най-често допусканите от предприемача или от Генералния директор на фирмата грешки е тази да се обърква между трите споменати категории, т.е. да управлява хората в дадена категория все едно принадлежат към друга.

Например, назначили сте един нов човек в администрацията. Той е неопитен и се обучава в процедурите на фирмата. Още не са му ясни целите на фирмата и резултатите, които се очакват от неговата позиция. Можем да класифицираме този човек в 60% средни, на практика той се обучава и все още не е определено позитивен или негативен. Сега да предположим, че допусне някаква грешка и ние го управляваме все едно е неслужител. Сега вече определено става негативен…

Или пък някой клиент ви доверява, че един „непродавач” (неслужител в търговския отдел) не го е посещавал изобщо от два месеца. И това е само поредната негативна изненада от цяла поредица свързана с този продавач. Отивате при него и му обяснявате с много позитивност, че клиентите трябва да бъдат посещавани и как това може да му помогне да изкарва повече пари (системата, която използвате с 60% средни). Резултата: неслужителя продължава да не посещава клиентите. Вашето разочарование се засилва и по тази причина след известно време можете да изгубите търпение с някой от средните, който е допуснал грешка…

Сега ще видим доколко важно е да разпознаваме кои са неслужителите, средните и шампионите във фирмата, и в последствие ще трябва да се научим да ги управляваме по различен начин. Да не го направим може да ни доведе до неприятно раздразнение, когато се говори за персонал, освен това значително ще влоши фирмения климат и степента на ангажиране от страна на хората ни. НЕСЛУЖИТЕЛИТЕ Неслужителите съставляват онези 20% от служителите във фирмата, които директно или индиректно причиняват 80% или повече от проблемите, с които тя живее. Дори и в някои случаи да са имали в миналото, или в момента да поддържат добра лична производителност, тези хора активно снижават производителността на останалите, както и нивото на мотивация и благополучието на тези, които ги заобикалят. Кръшкачите, негативистите, вечно недоволните и хората, които са много критични спрямо фирмата, са някои от елементите, които влизат в тази категория.

  • Някои от характеристиките на неслужителя:

a) По принцип се мотивират по-скоро от личната облага, отколкото от доброто за фирмата, в смисъл, че в повечето ситуации, неговото внимание е концентрирано върху това, което той печели или губи, в случай, че се избере следването на една насока за действие вместо друга.

b) Често изказват критики относно своите служители, колеги или началници (дори и ако за последните не са директно изразени).

c) Да направиш така, че да потръгне добре нещо в областта от неговата компетенция изисква едно значително усилие, за да се преодолее неговата „дръпната ръчна спирачка”. Някои от твърденията, които използва най-често, са: „Трудно е…”, „Ти го изкарваш прекалено просто…”, „В моята област е различно…” най-вече, когато му говорим за експанзия или за растеж на фирмата.

d) Когато опитаме да управляваме проблеми в неговата област, системи, които в други области работят, в неговата изглежда да не функционират или, в допълнение се обръщат срещу нас.

e) Могат да бъдат също така много компетентни хора, с големи способности, но си остава факта, че тяхното нежелание прави така, че много често, те използват тази компетентност за спиране или за забавяне на другите, а не за да допринасят за постигане на фирмената цел.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСЛУЖИТЕЛИТЕ

“Ако в една фирма няма споделени ценности, тя се блокира и престава да расте”. Антонио Коели, CGN SpA

Най-доброто нещо, което може да се направи с хора като тези, е да ги накараме да си тръгнат от фирмата. Върху тях обикновено мотивацията и ангажирането не функционират. Препоръчителната система за управление на неслужителите е следната:

a) Да престанем да слушаме техните „приказки”: да признаем, че независимо от всички преструвки, в действителност те не вървят в една и съща посока с нас.

b) Да ги откъснем от ключови и фундаментални роли във фирмата и/или от роли, които включат управление на персонал. По-добре да обмислим за отделянето им на самостоятелна работа, където няма да могат да вредят на останалите.

Замяната може и да изглежда като проблем, но не е. След като веднъж се отдели един „очевидно незаменим” неслужител от дадена ключова, тази област „необяснимо” започва да функционира отново, дори и да не е останал никой, който да отговаря за нея! Не бива да се подценява и предимството за предприемача, че сега вече няма да има тревожност или високо кръвно, които произлизат от необходимостта да предотвратява или да разрешава проблемите, създавани от неслужителя.

c) Не ги оставяйте на свобода да правят каквото си искат: Смъмряйте ги веднага щом направят нещо, което излиза извън одобрените процедури или създава ядове на фирмата или на колегите им. Действайки по този начин, рано или късно обикновено те сами ще си тръгнат. И дори и да отидат при конкуренцията ще сме придобили значително конкурентно предимство, без значение на тяхната производителност.

d) АБСОЛЮТНО не им позволявайте да смущават или да вредят на производителността на другите хора. Намесвайте се незабавно.

Неслужителите демотивират и влошават представянето на тези, които са около тях. Да загубиш един неслужител ти дава възможност да заработиш с един човек и той да израсте с 50%, един човек, който с малко усилие може да стане продуктивен.

Ако не успеем да ги накараме да се махнат от фирмата, тогава е най-добре да ги преместим на по-маловажни роли, да ги оставим да работят сами, отдалечени от групата и да не им обръщаме внимание. Рано или късно ще се махнат. Защо да си губим времето и енергията с някой, който върви в нашата посока, когато можем да ги посветим с по-добър резултат на някой, който споделя или би могъл да споделя същата цел като нас?

“Демотивиращите личности: имаш склонност да ги разбираш. Имаш склонността да се съгласяваш с тях. Защото си добър човек. Проблемът е, че те не правят същото за теб.” – анонимен предприемач…