Хората във фирмата

Хората във фирмата са от ключово значнение и на първо място. За това първо първо трябва да се обърне внимание на тях, на онези, които са до нас сега и са ни подкрепили от самото начало, паралелно с това, да се даде специално внимание какви да бъдат онези, които да се въведат във фирмата и как подхождайки към тях причинно да намерим Шампиона.

По-добро управление на наличните човешки ресурси, докато се стремим също да привлече във фирмата служители с по-висок потенциал. Не забравяйте тези, които са ви помогнали!

От съществено значение като управители е да се обърне внимание, когато се влиза във фирмата на това е:

  • С какво настроение се отива при мениджърите, защото нивото на настроение, на което се намира и влиза във фирмата, определя настроението не само на служители, но и начинът, по който ще премине и завърши срещата с тях.
  • Какви са истинските причини за грешките и слабото представяне на персонала?

Една фирма от способни и ентусиазирани хора привлича също така позитивни хора.


Кои са правилните принципи, които да търсим в служителите и някои от основните характеристики, на които да обърнем внимание при фазата на селекция. 

Случва се, много често при това, да биваме оставени кандидата да ни продава…първите впечатления са добри и той/тя с нищо не показва нещо, което би могло да бъде пречка. Обаче ето някои от основните положения, които в разговора можем да бъдем оставени да ни продадат и пренебрегнем да проверим.

Основни положения на стратегията на Модерния Предприемач

  1. Ефектът на центрофугата –  Той бива прилган в различни случаи, но когато става дума за внедряване на нови кадри. Когато въвеждате във фирмата хора с по-високи качества се създава един ефект на центрофуга.  Хората с оскъдни способности биват центрофугирани извън групата, която вече не е склонна да толерира слабото им представяне. Това е необходимо, когато осъзнаем, че дълго време сме били в заблуда и че нашия служител вече не заема ключовата позиция, която сме му предоставили.  Хората, които са лоялни, не търпят да участват в схеми. Такива са хората, които се търсят, които не търпят в обкръжението си неетични действия и поддържат високо ниво на своето представяне.
  2. Да избегнем Ц.Н.К – цената на ниското качество. При селекцията този термин важи, ако имаме кандидат, чиито способности не са проверени и с времето се оказва, че той ни носи неприятности, с които сме свикнали да казваме, че са нормални. За това колкото повече време минава да се открие и поправи дадена грешка, толкова по-голям ще е разхода, който ще платим за разрешаване на проблема – Ц.Н.К.

Какво гледаме, когато сме избрали „Подходящият“?

Когато назначим нов човек, винаги има риск да изникнат поведения, които да го отстранят след време, но те могат да бъдат предвидени със системата I-Profile и лесно да бъдат взети под внимание и упралявани. Като собственици и мениджъри уверили се в нея, знаят че Тестът измерва действията и рекациите,  а не личността или характера, а неговия модел на поведение. Тоест съвкупността от оперативни навици на човека.

Кои са важните характеристики, които да проверим и се уверим, че кандидатът притежава, за да бъде точния човек за нас?

Способността на кандидата да е склонен към промяна, да бъде креативен

От съществена, но не на първо място важност е да проверим способността му и да управлява пари. 

Когато назначаваме управители е от ключово значение да проверим способностите му да управлява пари. Например може да си имаме ситуация с кандидат в затруднено финансово положение, без да сме го установили и той да заддържа в себе си това, но трябва да разберем каква точно е ситуацията, за да не се окаже в последствие, че имаме неразкрита ипотека и човекът се е оказъл в затруднена фаза да извършва своята работа и не постига напредък, точно поради тази причина.

Друго важно е на какво ниво е стабилността му и какъв успех е постигнал в миналото.

  • Какво е Автобиографията? – това е една рекламна брошура, която ни се дава. Може човекът да е  в началото на кариерата си, или вече е постигнал дадени резултати и успехи, ние сме длъжни да проверим неговото ниво на стабилност и успех.
  • Кога човек се чувста с дух на войн? – Отговорът е кратък: Когато постига резултати. 

Човекът е съгласен ли е с меритократичните принципи на фирмата.

Проверете дали имате синдикалисти във фирмата, защото те не могат и няма смисъл да бъдат  мотивирани и управлявани за това, което си говорим тук. За да управляваме ефективно и по един позитивен начин, е необходимо да знаем и научим правилните принципи както екипа си, така и самите ние като управители сме наясно.

Преди това е добре да сме преминали през правилните закони на селекцията.

1. Закон за решението– какът тип. ясно и категорично,

А) Какви резултати трябва да постигне, предварително трябва да сме решили, защото в процеса на селекция, можем ясно да го питаме 500 000 1000000 ,

Б) Когато нямаме ясно решение резултатът е слаб

В) Какво е готова да направи?  – загуба на време и пари, понкога може да се слу1и да почука на вратата шампиона и да потърси работа, ние трябва да сме гототви.

Г) дали всички хора, ангажирани с процеса на селекция.. –

2. Закон за офертата.

Все пак ще си кажете „Е, да бе, то няма хора“, повярвайте качествените хора не кандидатстват на всяка втора обява, те решават за 3 секунди, дали дакандидатстат в нашата обява.

Отговорете си на въпроса: Аз бих ли почнал работа в моята фирма и защо?

3. Закон за причнността. 

В крайна сметка не се получава правилна обява и качествените кандидати не идват. Днес границите са отворени и ние се конкурираме с колегите в Европа и света, само този който търси вътрешните причини, успяват да открият къде се крият правилните хора.

Г. Найденов

 

Времето и парите на успешените хора

Както е казал народа (а народа винаги казва правилно): „Времето е пари“. Излиза, че време и пари са почти едно и също нещо, един вид синоними. Следователно: Имам време = Имам пари, и Нямам време = …
Айнщайн е твърдял, че и времето и пространството може да изглеждат твърдо „непроменливи“, но при определни условия те могат да бъдат и променливи, т.е. могат да се свиват и да се разтеглят. Особено в начина, по който ние хората ги възприемаме.
А много умни хора казват, че нещата, които ни заобикалят, са такива, каквито ние ги възприемаме. Това, което виждаме, е това, което вярваме, че виждаме.
Да вземем времето. Има периоди, в които времето направо е спряло, а седмицата ни изглежда като цял месец. Има, обаче, и моменти, в които на човек му се иска да може да „спре времето“ и не усеща кога е минал деня, а вечерта, в леглото, не може да заспи, понеже няма търпение да дойде утрото и да се заеме с нещата. Има толкова много неща за вършене, толкова много вълнуващи проекти…
Когато липсват вълнуващи проекти, когато се занимаваме само със спешните неща, с малките кризи от ежедневието, когато се налага непрекъснато да „гасим пожари“ тук и там, е, тогава ние никога „нямаме време“. Нямаме време за онези неща, които никак не са спешни, но които могат да направят разликата за нас и за фирмата ни в бъдеще.
Най-простата дефиниция за спешно е: нещо, което не може да бъде отложено. И обратното. Никак не е спешно да отделиш малко време и да обиколиш фирмата, за да поговориш с хората си, да видиш какво правят добре и да им го признаеш, да ги мотивираш.
Не е спешно да се спреш за ден-два с някой свой перспективен служител, за да го обучиш в една ключова фирмена процедура, в която си виртуоз, така че след това той да започне да я изпълнява вместо теб, без грешка. Изобщо не е спешно да вземеш децата си и да прекараш няколко часа с тях, само и единствено с тях, разбира се, че можеш да го отложиш, но за кога и докога…
А когато имаш вълнуващи проекти, такива, които разпалват твоята предприемаческа страст, които карат кожата ти да настръхва (защото са меко казано смели и рисковани, но ти ЗНАЕШ, че са възможни), е, тогава си абсолютно наясно кое е важно, кое е хем спешно хем важно, и кое, макар  за някой друг да е важно, за теб е само спешно… Тогава някак като на магия успяваш да „намериш време“ и да се справиш с всичко.
Както казва моят добър приятел Паоло Руджери: Имаш време = Имаш вълнуващи проекти.
Кои са важните неща, които ще правиш, когато „имаш малко повече време за тях?
За един предприемчив човек, който хич не може да стои без работа, „малко повече време“ няма да дойде никога и отникъде. Важното е не толкова с колко време разполагаш, а с какво го запълваш.

Георги Найденов

Мениджър

OSM South Eastern Europe / I-Profile Bulgaria