ОТ ОБУЧЕНИЯ ДО ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ

Първата бизнес школа за предприемачи в България!

mbs-bulgaria

Mind Business School Bulgaria е създадена по образец на OSM International Groupпървата професионана бизнес школа, предоставяща регулярни курсове за високо-ефективни резултати и жизнен важен опит за  предприемачи, техните мениджъри, директори, бизнес професионалсти.

Портфолиото от курсове съдържа всички фундаментални теми, които движат бизнеса напред. Продължителността, участието и учебната програма на курса зависят от аспектите на вашата програма и препоръчан курс.

MBS 29-30 МАЙ

ИЗТЕГЛИ:

MBS Calendar 2018

Основани

Завършили предприемачи и бизнес професионалисти

Представителства в индустрии

 Запознайте се с курсовете в MBS Bulgaria:

Комуникацията на лидер: Един курс, който помага на участниците да подобрят своите комуникационни умения, посредством изучаване на основите на комуникацията и някои специални практически упражнения. Тези, които участват, преодоляват своите трудности и се учат да комуникират ефективно, да разбират, да се справят с другите и да ги мотивират, чрез постигане на необходимото съгласие на различни теми.


Бизнес управление: Обучението дава на участниците познание и разбиране на основните съставки, необходими за ръководене на успешна фирма. Основният фокус се поставя на способността да се генерират продажби и приходи по един устойчив начин. Лидерство, управление на екипи, управление на маркетинга, управление на риска, финансово управление и умения за планиране на проекти, това са само някои от аспектите, в които участниците се усъвършенстват.


Финансово управление: Това е курс, който разкрива печелившите стратегии и методологии, които един собственик на бизнес може да приложи на практика, за да управлява финансите на фирмата. Ще анализираме разнообразни примери и ще разгледаме практически случаи. Съдържанието на този курс е насочено към една цел: да даде на участниците инструментите, които ще им помогнат да увеличат печалбите и да подсилят финансовите показатели на една фирма.


Управление на продажбите: Този курс се фокусира върху пълното и ясно разбиране на ролята на Директора по продажбите в една фирма, управлението на портфолиото от клиенти и неговите основни дейности. Курсът набляга на печелившите действия и на главните стратегически инструменти, които трябва да бъдат използвани с цел фирмата да увеличава продажбите посредством обучение и ефективно управление на търговските агенти и мениджъри. Дългосрочните търговски цели, стойност за клиента и картографиране на пазара са някои от основните засегнати теми.


Организационно управление: Това обучение е насочено към предприемачи и мениджъри. То ги прави способни да задълбочат познанието и разбирането си на моделите на успешните организационни структури, които трябва да приложат според собствените си нужди, цели и дейност. Прецизно стратегическо планиране и управление на риска са някои от основните теми на курса.


Емоционална интелигентност: Главният фокус на този курс пада върху практически упражнения и работа с реални случаи от бизнеса. Съдържанието на курса изследва един от жизненоважните аспекти на комуникацията: Способността да питаш за правилната информация и, преди всичко, да получаваш информацията, от която имаш нужда. Това може да изглежда лесно на пръв поглед, но в действителност ще срещнеш голям брой трудности, които висши мениджъри имат точно в това. Хората, които участват в курса, могат да увеличат лидерския си потенциал и своята способност да усвояват техники, с които да постигат правилното изпълнение на своите планове и стратегии.


Eфективно делегиране: Курсът изследва в детайли стратегическите стъпки, които формират жизненоважните елементи от процеса на делегиране и разпределянето на задължения в организациите. Целта е участниците да могат с лекота да постигат подобрение в целите и представянето на екипа. Хората, които участват в курса, се научават успешно да възлагат правилните проекти на правилните хора. Съществена част от времето се отделя на техники за управление на стреса, така че участниците да се фокусират върху важните и ефективни неща в професионален и личен план.


Лидерство: Този курс въвежда участниците в ключовите аспекти на бизнеса. Насочен е към всеки, който иска да изгради устойчив бизнес с цел да удвои настоящия обем на дейността си. Случаите от практиката, които се използват, както и практическите упражнения, изследват характеристиките на лидерите и успешните мениджъри. Портфолио от определени OSM методологии се използват по време на обучението.


Говорене пред публика: Този курс разкрива основните аспекти и средства на ефективните техники за говорене пред публика. Той ще обучи участниците как да управляват и да намагнетизират публиката, подготвяйки силни, ефикасни и въздействащи презентации. Хората, които участват в курса, ще получат по-голям от очаквания напредък в преодоляването на някои страхове, които имат от говорене пред публика. Всичко това е жизненоважно за ежедневната работа на предприемачи и мениджъри на различни нива.


Изкуството на продажбите: Този курс обучава участниците в основите на процеса на продажбата. Освен теоретични концепции, курсът включва и определен брой практически упражнения, чрез които от участника се изисква да използва на практика онова, което е научил. Използва се персонализиран подход, за да се уверяваме в успешното преминаване на упражненията посредством правилните методики. След като преминете този курс, вие ще станете умели и ефективни търговски агенти, които могат да постигат над средните за сектора, в които работите, резултати.


Принципи на мениджмънта: Съдържанието на този курс представлява детайлен и цялостен преглед на мениджмънт стратегиите, компаниите, организациите, екипите и институциите. Използва определено портфолио от отбрани умения, които ефективният ръководител притежава и развива с времето. Това е една прецизна програма за хора, които желаят да започнат да усъвършенстват топ уменията, които един директор или висш мениджър притежава.


Ефективна селекция: Програмата на курса позволява на предприемачи, мениджъри човешки ресурси и ръководители на екипи да се обучават в най-ефективните методи за управление на цялостната процедура за подбор и селекция на персонал, интервюиране на кандидатите, рекрутмънт, коучинг, личностно развитие и други важни аспекти от управлението на талантите. След преминаването на този курс участниците ще знаят как ефективно да управляват процедурите на селекция и подбор и как да идентифицират стойностните хора, които могат наистина да направят разликата за тяхната фирма.


Етика на УСПЕХА: Това е курс, който ви обучава в това да идентифицирате онези дейности във вашата ежедневна работа, които не са ефективни и значими за бизнеса ви. Действията, които отклоняват вниманието на мениджъри и предприемачи от техните главни цели: да реализират печалби и да поддържат портфолиото си от клиенти удовлетворени. След края на курса участниците знаят как да разбират и да управляват етичните проблеми, скрити в ежедневната им дейност, по един много по-ефективен начин, постигайки стабилно подобрение и в професионалната и в личната си ситуация.


Маркетинг: традиционен и дигитален: Курсът дава възможност на участниците да изучат онези методологии, които се оказват по-практични и по-рентабилни. Методи и бизнес инструменти, които водят до увеличаване в броя на доволните клиенти, пазарния дял, приходите, клиентелата и иновативни методи за маркетинг. Хората, които участват в курса, ще обогатят познанието си в пълния спектър от ефективни стратегии за управление на маркетинга.


Стратегическо развитие: Курсът дава на участниците детайлизирано описание на техниките и методите, които обучават предприемача в различни дейности, които водят до вземането на стратегически решения. Анализ, управление на риска, отсяване на информацията, критично мислене. След завършване на обучението участниците са способни да инвестират своето време в управление на дейностите, които наистина ще доведат до разрастване на бизнеса. И в краткосрочен и в дългосрочен план.


Управление на стреса: Това обучение е важна част от нашето портфолио от курсове. В него участниците се обучават в най-ефективните начини за разбиране и управление на „най-трудните” ситуации в бизнеса, били те свързани с проекти, служители, клиенти, бизнес партньори или доставчици. След преминаване на този курс, участникът е напълно способен да идентифицира взаимните връзки, които му причиняват стрес, притеснения и липса на ефективност. След като те бъдат установени, те могат да бъдат и ефективно контролирани.


Интересувате се от програмите на MBS Bulgaria

Направи запитване