Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На „Оупън Майнд Мениджмънт“ ЕООД, булстат 210334810, адрес на управление гр. Варна, ул. „Петър Скорчев“ 3, Удостоверение за посредническа дейност при наемане на работа 2175/16.12.2016г. от МТСП, ИН 302911 в електронния регистър на администратори на лични данни към КСЛД, Република България

 

Защитата на личните данни на всеки клиент и кандидат за работа е от изключителна важност за Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД. Именно поради тази причина разработихме Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме информацията ви.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране или за контакт с дадено лице.

Възможно е да ви бъде искана лична информация, всеки път, щом влезете във връзка с Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД или свързани с нас лица с оглед предоставяне на услуги и извършване на определена търговска дейност. Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД и свързаните с него лица могат да споделят тази информация помежду си и да я използват съгласно настоящата Политика за защита на личните данни и в съответствие с всички приложими законово разпоредби. Те могат и да я комбинират с друга информация, за да предоставят и подобрят продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Тук са изброени няколко примера за видовете лична информация, които Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Когато създавате Профил, регистрирате се, кандидатствате за работа, купувате продукт, сключвате додговор, сваляте актуализация, участвате в онлайн проучване и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с вас.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Личната информация, която събираме, ни позволява да ви държим в течение относно нови работни места, които се разкриват при нас и при наши клиенти. Тя ни помага и да ви улесним в избора на подходяща работа и работодател. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като ни информирате писмено, че желаете да изтрием/унищожим наличната при нас информация и лични данни.

Възможно е периодично да използваме личната ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно вашите кандидатури за работа и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от вас информация, за да администрираме тези програми.

 

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събираме и нелична информация – данни във формуляри, които не разрешават директна асоциация с конкретно лице. Възможно е да събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме нелична информация с всякаква цел. По-долу са изброени няколко примера, каква нелична информация събираме, както и за начините, по които можем да я използваме:

Можем да събираме информация за образование, професия, език, пощенски код, код на област и др. за да можем по-добре да разбираме съвместимостта на кандидатие с предлаганите работни места при клиентите ни работодатели и да усъвършенстваме услугите си.

Можем и да събираме информация за дейността на клиентите си в нашия уеб сайт и другите ни продукти и услуги. Тази информация се събира и използва, за да ни помогне да предоставяме по-полезна информация на клиентите си, както и за да разберем кои части от нашия уеб сайт, продукти и услуги са най-интересни за тях. За целите на настоящата Политика за защита на личните данни, такива данни се считат за нелична информация.

Ако комбинираме нелична с лична информация, комбинираната информация ще бъде считана за лична, докато я използваме в комбинация.

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Възможно е уеб сайтът, онлайн услугите, интерактивните приложения, електронните съобщения и рекламите на Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД да използват кукита и други технологии като пиксел тагове и уеб маяци. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да разберем кои части от нашия уеб сайт са посещавали те и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана от кукита и други технологии, считаме за нелична информация. Независимо от това, тъй като местните закони считат адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори за лична информация, ние също считаме тези идентификатори за лична информация. По подобен начин, когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящата Политика за защита на личните данни ние третираме комбинираната информация за лична.

Ако искате да забраните кукитата, попитайте доставчика си, за да разберете как да направите това. Моля имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени функции на уеб сайта на Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД, след като забраните кукитата.

Както повечето уеб сайтове, и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.

Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД може да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.

РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

Ние споделяме предоставената ни лична информация на кандидатите за работа с клиенти -работодатели, в случай, че кандидатите представляват интерес за клиентите. В дадени случаи Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори, които работят с нас, като предоставят продукти и услуги, или помагат на Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД споделя лична информация с фирми, които предоставят услуги като обработване на информация, управление и усъвършенстване на клиентски данни, предоставяне на клиентски услуги, оценяване на интереса ви към нашите продукти и услуги, както и провеждането на клиентски проучвания или проучвания за удовлетвореност. Тези фирми са задължени да пазят информацията ви.

ДРУГИ

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене – Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД да разкрие личната ви информация. Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

ЦЯЛОСТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Полагаме максимални усилия да ви предоставим достъп до друга лична информация, за да можете да заявите корекция на данните си, в случай че те са неточни, или да изтриете данните, ако Оупън Майнд Мениджмънт ЕООД не се задължава да ги задържи по закон или за легитимни бизнес цели. Можем да откажем да обработваме автобиографии, които се повтарят неоснователно, застрашават поверителността на други потребители.

ДЕЦА

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Настоящата политика влиза в сила и е приложима за трети лица, считано от 01.04.2016 г.

 

 

Управител:

Георги Найденов