Курс „I-Profile Test“ OSM

Вътрешен анализ на хората във фирмата – как да оценяваме и управляваме персонала?

 

I-Profile © OSM  e уникален инструмент за анализ и развиване на потенциала на хората във фирмата.         

ПОВЕЧЕ ЗА АНАЛИЗА 

Имате талантливи хора, които заемат ключови позиции във вашата фирма, но представянето им не е ОПТИМАЛНО?

Искате да сте сигурни:

  • Те ли са тези, които не притежават нужния ПОТЕНЦИАЛ да се справят или ние сме тези,  които трябва да ги УПРАВЛЯВАТ по-добре?
  • Кои са ТОЧНИТЕ ХОРА за точните позиции във фирмата?

Искате да получите обективна преценка за:

  • Производствения потенциал на хората 
  • Професионалната пригодност на кандидатите
  • Трудовите навици на персонала 
  • Модели на поведение на кандидатите за работа във фазата на ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ.

Започвайки с подробен анализ на личните характеристики на ефективността, този курс ще ви направи способни самостоятелно да разчитате индивидуалните резултати от I-Profile Анализа на OSM и да идентифицирате конкретните действия, които трябва да бъдат предприети, за да се промени драстично икономическата ефективност и представянето на хората във фирмата.

ПРОГРАМА: 

МОДУЛ 1: Анализиране професиналната пригодност и потенциал на хората.   

МОДУЛ 2: Определяне очакваната производителност и продуктивност на търговци и мениджъри във фирмата.   

МОДУЛ 3: Анализ на способността за поддържане на добри междуличностти отношения.    

Във всеки модул ще бъдат анализирани отделните характеристики на личната ефективност в допълнение с конкретни действия за подобряване представянето на служителите.

Курсът е предназначен за управители и мениджръри, попълнили революционната системата “I-PROFILE” за разчитане и разбиране как наистина да мотивираме и ефективно да управляваме нашите служители.

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ ЗА КУРС I-Profile:

  • СОФИЯ  – 30 Март 2018
  • СОФИЯ  – 29 Юни 2018
  • СОФИЯ  – 21 Септември 2018
  • СОФИЯ  – 7 Декември 2018

 

                            

Водещ:

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ

Мениджър за OSM South East Europe, основател на I-Profile Bulgaria и MBS Bulgaria.  В практиката се провежда: интервенции на мениджърски и управленски обучения , „one-to-one“ коучинги. I-Profile анализ за лична ефективност, лидерство, управление на HR продуктвността, подбор и селекция, личностно развитие и други.

 

Запишете си за курс “ I-Profile © OSM“  като попълните следния формуляр или се свържете с нас на

+359 88 465 0455: